Wijzigingen voor Xolphin vanaf 15 februari 2024

Xolphin maakt nu deel uit van Sectigo. Als onderdeel van onze voortdurende strategie om de nieuwste technologie in onze validatieprocessen te benutten en de validatietijden van Xolphin-klanten te verbeteren, werkt Sectigo het Xolphin-platform en de API's bij. Dit betekent echter dat er wijzigingen in de API komen voor resellers die OV/EV SSL- en Code Signing-certificaten verkopen die door Sectigo zijn uitgegeven.

Voor meer informatie zie onze gids. Voor vragen neem contact op met Xolphin Support.

Cisco

 • Deze handleiding beschrijft het aanmaken van een Key Pair en een Certificate Signing Request.1. klik op System Configuration in de navigatiebalk.2. Klik op ACS Certificate Setup.3. Klik op Generate Certificate Signing Request...

  Lees meer

 • Let op: Cisco ACS ondersteunt alleen PKCS12 certificaten!1. Kies System Administration > Server Management > Certificate. De certificaat pagina wordt zichtbaar.2. Klik op Install Certificate.3. Vul de gevraagde inform...

  Lees meer

 • Om de CSR aan te maken binnen Cisco ASDM: Log in op de Cisco ASDM. Ga naar de Identity Certificates panel en klik op Add. Indien gewenst kan de bestaande key pair worden aangehouden, of kan een nieuwe pair aanmaken. Ee...

  Lees meer

 • Installeren Van het Certificaat Meld u aan en open de Identiteit Certificaten venster en click op Installeren. Ga naar SSL-instellingen (onder de lijst met certificaten) en maak het klaar voor gebruik met VPN. Dubbelkl...

  Lees meer

 • Met onderstaande commando's maakt u een CSR aan via de CLI van uw Cisco ASA. Begin met het aanmaken van een key pair, vervang "NAAM.key" door een zelfgekozen naam:ciscoasa#conf tciscoasa(config)#crypto key generate rsa lab...

  Lees meer

 •   Installeer eerst uw root en intermediate certificaten, hierna uw eigen certificaat. Gebruik volgende commando's: Installeer de bundle in het Trustpoint welke is aangemaakt bij het genereren van het CSR. Open de ...

  Lees meer

 • Aanmaken CSR Eerst moet een Private Key worden aangemaakt:ssl genrsa www_sslcertificaten_nl.pem 1024 mypasswordLet op: vervang www_sslcertificaten_nl met de domeinnaam waarvoor het certificaat wordt aangevraagd en vervan...

  Lees meer

 • Installatie certificaat Sla het toegezonden .p7b-bestand op op de Cisco CSS door middel van het volgende commando:CSS1150# copy ssl sftp ssl_record import www_sslcertificaten_nl.p7b PEM pkwachtwoordLet op: vervang pkwach...

  Lees meer

 • We gaan er bij deze installatie vanuit dat het certificaat en de bijbehorende private key in PEM formaat beschikbaar zijn op de computer waarmee de installatie van het certificaat wordt gedaan. Het gebruikte Cisco IOS voor ...

  Lees meer

 • Open de Administration Module, open de CCA Manager en klik onder Clean Access Manager op tabblad SSL Certificate. Kies uit de lijst de optie Export CSR/Private Key/Certificate. Klik op Export CSR. Open het bestand met ...

  Lees meer

 • Indien er ook root en intermediate certificaten moeten worden geïnstalleerd, dienen deze eerst samen te worden gevoegd tot één bestand. Samenvoegen root en intermediate certificaten Installatie certif...

  Lees meer

 • Aanmaken CSR Open de CSACS GUI. Klik op System Configuration en vervolgens op ACS Certificate Setup. Klik Generate Certificate Signing Request. Een tabel opent zich waarin wordt verzocht de organisatiegegevens in te v...

  Lees meer

 • Volg de volgende stappen in de aangegeven volgorde voor het installeren van uw certificaat: Installatie Intermediate Certificaten Klik op System Configuration in de navigatiebalk en klik op ACS Certificate Setup. Klik ...

  Lees meer

 • Deze handleiding gaat uit van CSA met versie 3.1.0.27 of hoger. Indien er nog geen Private Key aanwezig is, moet deze eerst aangemaakt worden. Indien de Private Key reeds bestaat kunnen deze stappen worden overslagen. Aan...

  Lees meer

 • De installatie bestaat uit drie delen: het installeren van het certificaat, de installatie van de root en intermediate certificaten, en het instellen voor gebruik. Installatie certificaat Voer de volgende commando's uit:(...

  Lees meer

 • De Cisco Unified Mobility Server maakt gebruik van java keystores voor het beheren van certificaten, die toegankelijk zijn via een GUI. Om een CSR aan te maken moet er eerst een keystore worden aangemaakt; dit is een (beve...

  Lees meer

 • Om het certificaat te installeren in Cisco Mobility Server moeten eerst de certificaatbestanden worden samengevoegd, daarna kunnen ze worden geïnstalleerd op de server. Samenvoegen van de certificaatbestanden Insta...

  Lees meer

 • Voor het aanmaken van een CSR voor de Cisco VPN Concentrator is het aan te raden de Private Key en CSR eerst aan te maken via OpenSSL, daarmee het certificaat te bestellen, en vervolgens dit samen met het toegezonden certific...

  Lees meer

 • Voordat het certificaat kan worden geïmporteerd moeten de private key en het certificaat worden gecombineerd. De private key moet in het PKCS8 formaat geconverteerd zijn. Private Key converteren naar PKCS8-formaat ...

  Lees meer

 • Cisco WLC maakt gebruik van OpenSSL om certificaten te beheren. Daarvoor kan de onderstaande handleiding worden gevolgd: OpenSSL - Aanmaken CSR...

  Lees meer

 • Combineer het toegestuurde certificaat samen met de root en Intermediate certificaten tot een .pem bestand. Hiervoor wordt een standaard teksteditor gebruikt. Het bestand komt er als volgt uit te zien. -----BEGIN CERTIFI...

  Lees meer

point up