Cisco WLC - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

 1. Combineer het toegestuurde certificaat samen met de root en Intermediate certificaten tot een .pem bestand. Hiervoor wordt een standaard teksteditor gebruikt. Het bestand komt er als volgt uit te zien.
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  Code SSL certificaat
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  Code root certificaat
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  Code intermediate certificaat
  -----END CERTIFICATE-----
 2. Geef dit bestand de naam certificaat.pem
 3. Hernoem de Private Key (.key) die is aangemaakt met OpenSSL tot een nieuw bestand met de naam privatekey.pem.
 4. Gebruik OpenSSL om het certificaat en de Private Key tot een pkcs12 bestand te bundelen. Gebruik onderstaand commando.
  pkcs12 -export -in certificaat.pem -in privatekey.pem -out certificaat_bundle.p12 -clcerts -passin pass:wachtwoord -passout pass:wachtwoord
  
 5. Converteer met OpenSSL het aagemaakte PKCS12 bestand terug naar een pem bestand. Gebruik onderstaand commando.
  pkcs12 -in certificaten_bundle.p12 -out certificaten_bundel.pem -passin pass:wachtwoord -passout pass:wachtwoord
 6. Installeer in de Cisco WLC bij Download SSL Certificate het bundle bestand.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

point up