Cisco Secure Access Control Server - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Volg de volgende stappen in de aangegeven volgorde voor het installeren van uw certificaat:

Installatie Intermediate Certificaten

  1. Klik op System Configuration in de navigatiebalk en klik op ACS Certificate Setup.
  2. Klik op ACS Certification Authority Setup en wacht tot ACS het CA Operations scherm weergeeft.
  3. Voer in het CA Certificate File veld het volledige pad en bestandsnaam in van het .crt bestand met de root certificaat uit het toegezonden Zip-bestand.
  4. Herhaal stap 3 voor de intermediate certifica(a)t(en).

Installatie Certificaat

  1. Klik op System Configuration in de navigatiebalk en klik op ACS Certificate Setup.
  2. Klik op Install ACS Certificate en kies de optie Read certificate from file.
  3. Voer het volledige pad en bestandsnaam in van het .cer bestand dat u in uw mail heeft ontvangen. Voer tevens het volledige pad en bestandsnaam in van de private key, die u heeft gebruikt bij het genereren van de CSR. Het wachtwoord voor de private key moet ook worden ingevoerd op deze pagina.
  4. Wanneer u op Submit drukt zal u certificaat geinstalleerd zijn.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

point up