SSLeay - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Installatie certificaat

  1. Sla het toegemailde certificaat op in de map waar de OpenSSL-installatie zich bevindt. (Doorgaans is dit /usr/local/ssl/certs/, echter hangt dit van de distributie af).
  2. Sla de bundel met root- en intermediate certificaten op in dezelfde map waar httpd.conf zich bevindt (doorgaans /etc/httpd/conf).
  3. Voeg de volgende regel toe aan httpd.conf (of pas dit aan, indien het reeds bestaat):
    SSLCACertificateFile /usr/local/ssl/private/Entrust.ca-bundle (vervang Entrust.ca-bundle met de bestandsnaam van de bundel die u heeft ontvangen).
  4. Sla de aangepaste httpd.conf op en herstart de server. Het certificaat is nu binnen SSLeay actief.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

Gerelateerde artikelen:

SSLeay - Aanmaken CSR

point up