SSLeay - Aanmaken CSR

Voor het aanvragen van een SSL certificaat is een Certificate Signing Request (CSR) nodig. Genereer de CSR samen met de Private Key op de webserver. Vul voor een wildcard certificaat als CN (Common Name) een * (asterisk) in in plaats van het subdomein, bijvoorbeeld *.sslcertificaten.nl (en geen www.sslcertificaten.nl).

Deze handleiding gaat ervan uit dat SSLeay geïnstalleerd is en dat de executable ssleay in de PATH-variabele is opgegeven. De versie kan worden opgevraagd door ssleay version te typen in de command shell.

 1. Om de sleutel te genereren, voer het volgende commando uit (vervang in het commando www_sslcertificaten_nl met de gewenste domeinnaam):
  ssleay genrsa -des3 2048 > www_sslcertificaten_nl.key
  Dit commando maakt een private key aan en bewaart het in het bestand www_sslcertificaten_nl.key in de huidige map. Er wordt gevraagd om een wachtwoord op te geven; geef een veilig wachtwoord op en bewaar deze zorgvuldig.
 2. Maak met het volgende commando de CSR aan (vervang wederom www_sslcertificaten_nl.key met de hierboven reeds opgegeven domein/bestandsnaam):
  Let op: Hier wordt gevraagd om het eerder opgegeven wachtwoord.
  ssleay req -new -key www_sslcertificaten_nl.key > www_sslcertificaten_nl.csr
 3. Vul de gevraagde organisatiegegevens in.
  Let op: indien er gevraagd wordt of er extra attributen moeten worden opgegeven, klik op No.
  Zodra dit voltooid is, staat in het bestand www_sslcertificaten_nl.key de private key, en in het bestand www_sslcertificaten_nl.csr de CSR.

Kopieer de volledige inhoud van de aangemaakte CSR, inclusief begin- en eindregels, om een certificaat te bestellen. 

Certificaat aanvragen

 

point up