Overzicht CSR-velden

Een CSR moet bepaalde gegevens bevatten, deze worden hieronder toegelicht. Welke gegevens worden gecontroleerd, hangt af van het validatieniveau van het certificaat.

Vul de gegevens in van de organisatie waar het certificaat voor is, dus niet van een holding, of van een partij die de ICT of het websitebeheer uitvoert namens een ander. Bij certificaten met Uitgebreide Validatie moeten de WHOIS-gegevens gelijk zijn aan de gegevens in de officiële registratie van de organisatie:

Raadpleeg de Knowledgebase voor handleidingen voor het aanmaken van een CSR.

Veld Toelichting Voorbeeld
City/Town of Locality De vestigingsplaats van de organisatie, conform de officiële registratie (KvK, KBO, D&B). Alkmaar
State/Province De vestigingsprovincie, voluit geschreven. Noord-Holland
Organization De organisatienaam, inclusief rechtsvorm. Let op het volgende:
 • De organisatienaam dient exact overeen te komen met de statutaire of handelsnaam in een officiële registratie van de organisatie (KvK, KBO, D&B).
 • Bij certificaten met Uitgebreide Validatie is het gebruik van de statutaire naam verplicht. De volgende notatie is ook toegestaan: Handelsnaam (Statutaire naam).
 • Bij certificaten met Organisatie Validatie is de handelsnaam toegestaan, mits geregistreerd.
 • De maximale lengte is 64 karakters; schrijf de organisatienaam zoveel mogelijk uit of neem contact met ons op voor de toegestane afkorting.
Xolphin B.V.
(Organizational) Unit

Toegestaan is:

 • Beschrijvende tekst voor een afdelingsnaam, zoals IT, Network, Marketing, Operations of Finance.
 • Beschrijvende tekst gerelateerd aan de organisatie, zoals Hoofdkantoor of Regiokantoor.

Niet toegestaan is:*

 • Beschrijvende tekst van een externe dienst, zoals Paypal Payment Gateway, Microsoft 365 server en Sectigo Validated.
 • Een handelsmerk of iets dergelijks
 • Een beschrijving zonder relatie met de organisatie, zoals “Powered by”, “Hosted by”, of “Issued through” opmerkingen.
Marketing, IT, hoofdkantoor
Common Name

De te beveiligen hostname / FQDN.

 • Vul voor een Wildcard certificaat een * ( asterisk) in voor het (sub)domein. De asterisk staat voor alle mogelijke subdomeinen op dat niveau.
 • Vul voor een multidomein certificaat één domeinnaam in. De overige domeinen (SAN's) geeft u op in het aanvraagformulier.

Enkel domein:
www.sslcertificaten.nl
Wildcard:
*.sslcertificaten.nl of *.xolphin.sslcertificaten.nl
Multi Domein:
www.sslcertificaten.nl

Country Name Tweeletterige (ISO) landcode van het land waarin de organisatie is gevestigd. NL of BE
E-mail Het e-mailadres van de administrator van de server.  
(Challenge) Password Laat dit veld (indien aanwezig) leeg, anders mislukt de aanvraag.  
Extra Company Name Laat dit veld (indien aanwezig) leeg.  
Bit Length Geef hier minimaal 2048 bits op; kleinere keys worden helaas niet meer ondersteund.  

*Dit was bij Sectigo certificaten wel mogelijk voor 15 december 2019.

Met een CSR kun je online een SSL certificaat aanvragen.

Certificaat aanvragen

 

point up