SSL Explorer - Aanmaken CSR

Voor het aanvragen van een SSL certificaat is een Certificate Signing Request (CSR) nodig. Genereer de CSR samen met de Private Key op de webserver. Vul voor een wildcard certificaat als CN (Common Name) een * (asterisk) in in plaats van het subdomein, bijvoorbeeld *.sslcertificaten.nl (en geen www.sslcertificaten.nl).  1. Genereer een nieuwe JKS keystore met behulp van het volgende commando:
    keytool -genkey -alias sslexplorer-server -keyalg rsa -keysize 2048 -keystore newkeystore.jks
  2. Geef een wachtwoord op en voer de certificaatgegevens in.
    Let op: Als gevraagd wordt om de voor- en achternaam in te voeren, geef dan de domeinnaam op van de SSL Explorer Server (dit zal de domeinnaam zijn die in het certificaat komt te staan).
  3. Zodra de keystore is aangemaakt stopt u de SSL-Explorer service en start de web based installatie wizard.
  4. Kies bij stap 1 in de installatie wizard voor het importeren van een nieuw certificaat en importeer daarmee deze nieuw aangemaakte key.
  5. Voltooi de rest van de wizard en herstart de SSL-Explorer service. Uw nieuwe CSR zal zijn aangemaakt op basis van een 2048 bits private key.

Kopieer de volledige inhoud van de aangemaakte CSR, inclusief begin- en eindregels, om een certificaat te bestellen. 

Certificaat aanvragen

point up