SSL Explorer

  • Genereer een nieuwe JKS keystore met behulp van het volgende commando: keytool -genkey -alias sslexplorer-server -keyalg rsa -keysize 2048 -keystore newkeystore.jks Geef een wachtwoord op en voer de certificaatgeg...

    Lees meer

  • Na ontvangst van het certificaat moet deze geupload worden, ga via Setup naar Certificates en vervolg de eerdere wizard. Let op: Gebruik bij voorkeur een certificaat in PKCS#7 formaat. Open het certificaat in een simpele...

    Lees meer

point up