Raven SSL - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Let op: in sommige gevallen kan het zijn dat het hieronder aangehouden pad waar de certificaatbestanden worden opgeslagen anders is (namelijk /usr/local/ssl/ ).

Log als root in op de server.

  1. Sla het toegezonden certificaat op in een tijdelijke map, bijvoorbeeld /usr/temp/.
  2. Sla ook het bestand met het bundle-bestand met de root- en intermediate certificaten (bijvoorbeeld Entrust_bundle.crt) op in dezelfde map.
  3. Start Raven PKI Certificate Manager:/usr/local/raven/bin/ravenctl
  4. Kies de optie Install CA Signed Certificate. Er wordt gevraagd om de locatie van de root certificaat. Geef hierbij het pad op naar het in stap 2 beschreven bundle-bestand, bijvoorbeeld /usr/temp/Entrust_bundle.crt . De root- en intermediate certificaten worden opgeslagen in de volgende map: /usr/local/raven/module/pki/certs
  5. Kies wederom Install CA Signed Certificate. Er wordt nu gevraagd om de locatie van het domeincertificaat. Geef hier het pad op naar het in stap 1 beschreven certificaatbestand, bijvoorbeeld /usr/temp/www_sslcertificaten_nl.crt .het certificaat wordt eveneens nu opgeslagen in de volgende map:/usr/local/raven/module/pki/certs
  6. Open httpsd.conf met een textverwerker, bijvoorbeeld met de commando pico httpsd.conf of vi httpsd.conf. Controleer of de Virtual Host verwijst naar de juiste bestanden: SSLCertificateFile /usr/local/raven/module/pki/certs/www_sslcertificaten_nl.crtSSLCertificateKeyFile /usr/local/raven/module/pki/certs/www.sslcertificaten.nl.keySSLCACertificateFile /usr/local/raven/module/pki/certs/Entrust_bundle.crt
    Sla de wijzigingen op.
  7. Verwijder de tijdelijk opgeslagen bestanden in /usr/temp/.
  8. Herstart de server: /usr/local/apache/bin/httpsdctl restart

Het certificaat is geïnstalleerd.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

Gerelateerde artikelen

Raven SSL - Aanmaken CSR

point up