RDP - Installatie SSL Certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,


Voor het installeren van het SSL certificaat kunt u gebruik maken van IIS:

IIS 5 en 6 - Installatie certificaat

IIS 7 en 8 - Installatie certificaat

Heeft u geen IIS tot uw beschikking dan kunt u het certificaat importeren in het MMC:

MMC - Installatie certificaat

Configureer Remote Desktop Services

Nadat u het certificaat heeft geïmporteerd in de Windows Certificate Store moet u deze nog activeren in de RDP services:

  1. Open Remote Desktop Session Host Configuration in Administrative Tools.
  2. Dubbelklik de relevante RDP connectie in de connections section.

    RDP - Installatie SSL certificaat

  3. In de General tab ziet u de beveiligingsinformatie, opties en een Select knop om het SSL certificaat te selecteren. Klik op Select.
  4. Selecteer het nieuw geïmporteerde SSL certificaat en klik op OK.
  5. Klik nogmaals op OK om af te sluiten en de wijzigingen door te voeren in het TCP Connection Properties venster.
  6. Uw certificaat is nu geïnstalleerd en de wijzigingen zijn meteen effectief, uitgezonderd de actieve RDP sessies. Gebruikers moeten dan eerst uitloggen en weer inloggen om gebruik te kunnen maken van het SSL certificaat.

Installeren Root en Intermediate certificaten

Als laatste dient u ook nog de root en intermediate certificaten te installeren:
MMC - Installatie root en intermediate certificaten

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

point up