IIS - Installatie root en intermediate certificaten

Voor het goed functioneren van certificaten moeten de root- en intermediate certificaten ook worden geïnstalleerd. Zonder deze certificaten op de server zullen clients een foutmelding geven. Deze bestanden worden bij het certificaat meegeleverd, maar kunnen ook hier gedownload worden. Sla de root- en intermediate certificaten ergens op waar ze vanaf de server toegankelijk zijn.

Let op: Gebruik niet: Start Uitvoeren certmgr.msc, daarmee kunnen alleen certificaten worden geïnstalleerd voor de huidige gebruiker (Current User) en niet de lokale computer (Local Computer) account.

 1. Klik op menu StartUitvoeren en typ mmc gevolgd door Enter.
 2. Klik File en selecteer Add/Remove Snap in en klik in het daaruitvloeiende venster op Add... .

  IIS - Installatie root en intermediate certificaten

 3. Selecteer Certificates vanaf de Add Standalone Snap-in box en klik op Add.

  IIS - Installatie root en intermediate certificaten

 4. Kies Computer Account en klik op Next.

  IIS - Installatie root en intermediate certificaten

 5. Kies Local Computer en klik op Finish.

  IIS - Installatie root en intermediate certificaten

 6. Sluit de Add Standalone Snap-in box en klik op OK in het Add/Remove Snap in scherm.
 7. Ga terug naar de MMC.
 8. Installeer het root certificaat door te rechtsklikken op Trusted Root Certification Authorities en te gaan naar All TasksImport...

  IIS - Installatie root en intermediate certificaten

 9. De Certificate Import Wizard wordt opgestart. Klik op Next.

  IIS - Installatie root en intermediate certificaten

 10. Klik op Browse... , navigeer naar de plaats waar het rootcertificaat is opgeslagen, en selecteer deze. Klik op OK om terug te keren, en klik vervolgens op Next.

  IIS - Installatie root en intermediate certificaten

 11. Klik nadat de wizard is beïndigd op Finish.
 12. Vervolgens kunnen op dezelfde wijze één of meerdere intermediate certificaten worden geïnstalleerd. Rechtsklik op Intermediate Certification Authorities en navigeer naar All TasksImport...

  IIS - Installatie root en intermediate certificaten

 13. Klik op Next en in het scherm daarop op Browse... .  Selecteer ditmaal een Intermediate certificaat en klik op OK.
 14. Klik op Next en daarna op Finish. Het intermediate certificaat is geïnstalleerd.
 15. Herhaal stappen 12 tot 14 indien er meer dan één intermediate certificaat is verzonden. 
 16. Controleer dat het rootcertificaat voorkomt onder Trusted Root Certification Authorities, en dat het (de) intermediate certifica(a)t(en) voorkomen onder Intermediate Certification Authorities en sluit de MMC; de root en intermediate certificaten zijn geïnstalleerd.
  Let op: Indien een van de root of intermediate certificaten niet op de juiste plaats staat of dubbel erin staat (bijvoorbeeld zowel in de Trusted Root Certification Authorities als in de Intermediate Certification Authorities) zal het certificaat niet werken.
 17. Herstart de server. (Hierbij moet de server echt helemaal herstart worden - het herstarten van de IIS service is niet voldoende.)
point up