Mailtraq - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Installatie certificaat

  1. Sla het certificaat op in een tijdelijke map.
  2. Start de Certificate Manager en klik op HTTPS Secure Web Service.
  3. Klik op tabblad SSL Certificate, en vervolgens op Certificate Manager.
  4. Klik op Import (dit kan even duren).
  5. Klik op de Import-knop om het certificaat te installeren.
  6. Open de Mailtraq Console en kies achtereenvolgens voor Options, Services en Add an HTTPS Service. De bedoelde https-service gebruikt poort 443. Zorg er tevens voor dat op de firewallpoort poort 443 openstaat en al het verkeer via deze poort naar Mailtraq gaat.
  7. Kies achtereenvolgens Options, Web Site , General en zet een vinkje voor 443 om poort 443 te activeren voor webmail.
  8. Kies achtereenvolgens Options, Web Site, Application en kies bij webmail voor Installable Web Application.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

Gerelateerde artikelen

Mailtraq - Aanmaken CSR

point up