Mailtraq

  • Aanmaken CSR Start de Certificate Manager en klik op HTTPS Secure Web Service. Klik op tabblad SSL Certificate, en vervolgens op Certificate Manager. Klik op New Certificate en daarna op Generate a Certificate Signing ...

    Lees meer

  • Installatie certificaat Sla het certificaat op in een tijdelijke map. Start de Certificate Manager en klik op HTTPS Secure Web Service. Klik op tabblad SSL Certificate, en vervolgens op Certificate Manager. Klik op Im...

    Lees meer

point up