Kerio - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Vooraf aan de installatie van het certificaat op Kerio, zul je moeten inloggen op de Admin interface van jouw Kerio Connect server.

  1. Ga naar het item Configuration → SSL Certificates.
  2. Klik op Import → Import Signed Certificate from CA.
  3. Selecteer het certificaat keten bestand welke is aangemaakt in de voorbereiding stap hierboven
  4. Om de server ook gebruik te laten maken van dit certificaat klik je na het selecteren op de Set as Active knop.

Configuratie

Nu het certificaat geïnstalleerd staat op de Kerio connect server, zal deze ook automatisch gekoppeld zijn aan de POPS, IMAPS, SMTPS services voor jouw gebruikers. Je kunt het certificaat ook eventueel nog handmatig koppelen aan de extra services zoals de reverse proxy en de admin web interface.

Proxy server

Wanneer je gebruik maakt van de HTTPS reverse proxy service voor jouw Kerio front end server is het mogelijk om het nieuwe certificaat te selecteren onder Configuration → Proxy Server.

Kerio installatie certificaat

Web Interface

Via Configuration → Advanced options → Web Interface kun je het nieuwe certificaat ook selecteren voor het gebruik op het admin portal. Let op dat de domeinnaam waarop het admin panel te vinden is, ook in het certificaat is opgenomen.

Kerio installatie certificaat

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

point up