Kerio - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Installatie enkel certificaat

Indien er alleen één certificaat is toegezonden (en geen aanvullende root en intermediate certificaten) dan gaat het installeren als volgt:

 1. Sla het toegezonden certificaatbestand op.
 2. Open de beheerconsole, maak verbinding met uw server en ga naar Configuratie SSL Certificaten.
 3. Klik op Importeren... en kies het in stap 1 opgeslagen certificaat.
 4. Selecteer het net opgeslagen certificaat en kies Set As Active.

Het installeren is nu voltooid.

Installatie meerdere certificaten (root en intermediate certificaten)

Indien er ook een of meerdere root en intermediate certificaten zijn toegezonden, dan moeten deze worden samengevoegd met het 'gewone' certificaat tot één bestand voordat dit kan worden geïmporteerd. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Open het certificaat (wat als naam de domeinnaam, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt heeft) met een eenvoudige tekstverwerker, bijvoorbeeld Notepad. (Gebruik hiervoor geen WordPad of Word.) Zet de cursor aan het einde van het document na het laatste streepje, en druk op Enter om een extra lege regel toe te voegen.
 2. Open het intermediate certificaat (met UTNAddTrust of UserTrust in de naam) en kopieer de gehele inhoud, inclusief begin- en eindregels en alle streepjes. Plak de inhoud op de net vrijgemaakte regel in het bestand met uw certificaat uit stap 1, zodat die onder het certificaat komt te staan.
 3. Herhaal deze stappen voor het meegezonden rootcertificaat (met AddTrust of Entrust in de naam) en plak de inhoud hiervan weer onder het intermediate certificaat. Het geheel moet er ongeveer als volgt uit komen te zien:
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  MIIDOjCCAqOgAwIBAgIDPmR/MA0GCSqGSIb3DQEBBAUAMFMxCzAJBgNVBAYTAl
  < meer regels met code van uw certificaat>
  ukrkDt4cgQxE6JSEprDiP+nShuh9uk4aUCKMg/g3VgEMulkROzFl6zinDg5grz
  QspOQTEYoqrc3H4Bwt8=
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  MIIDMzCCApygAwIBAgIEMAAAATANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBxDELMAkGA1UEBh
  <meer regels met code van uw intermediate certificaat>
  5BjLqgQRk82bFi1uoG9bNm+E6o3tiUEDywrgrVX60CjbW1+y0CdMaq7dlpszRB
  t14EmBxKYw==
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  MIIDMzCCApygAwIBAgIEMAAAATANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBxDELMAkGA1UEBh
  <meer regels met code van uw root certificaat>
  5BjLqgQRk82bFi1uoG9bNm+E6o3tiUEDywrgrVX60CjbW1+y0CdMaq7dlpszRB
  t14EmBxKYw==
  -----END CERTIFICATE-----

  Let op: in sommige gevallen wordt er nog een tweede intermediate certificaat toegezonden, met als naam PositiveSSL Intermediate. Indien aanwezig dient dit certificaat boven de andere twee certificaten te worden geplakt (dus eerst het certificaat zelf, dan het tweede intermediate certificaat, daarna het eerste intermediate certificaat, en als laatste de root).
 4. Sla het bestand op met een andere naam, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl-combi.pem.
 5. Importeer het combibestand zoals omschreven in het eerste deel.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

point up