Kerio

  • Kerio versie 6.0 en hoger genereert automatisch een keypair met een zelf-ondertekend certificaat wanneer het voor het eerst wordt opgestart. De private key wordt bewaard als server.key en het certificaat wordt bewaard als s...

    Lees meer

  • Vooraf aan de installatie van het certificaat op Kerio, zul je moeten inloggen op de Admin interface van jouw Kerio Connect server. Ga naar het item Configuration → SSL Certificates. Klik op Import → Import Signed C...

    Lees meer

point up