Kerio

  • Kerio versie 6.0 en hoger genereert automatisch een keypair met een zelf-ondertekend certificaat wanneer het voor het eerst wordt opgestart. De private key wordt bewaard als server.key en het certificaat wordt bewaard als s...

    Lees meer

  • Installatie enkel certificaat Indien er alleen één certificaat is toegezonden (en geen aanvullende root en intermediate certificaten) dan gaat het installeren als volgt: Sla het toegezonden certificaatbestand op. Ope...

    Lees meer

point up