Ipswitch IMail 6.x - 8.0 - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Installatie certificaat

 1. Stop de Web Messaging en Web Calendaring services.
 2. Ga naar de IMail map en maak een backup van uw Private Key. 
 3. Open het eerder aangemaakte zelfondertekend certificaat (ssl.crt) met een eenvoudige tekstverwerker (bijvoorbeeld Kladblok) en wis de huidige inhoud.
 4. Open het toegemailde certificaatbestand, alsmede de root en intermediate certificaten indien van toepassing.
 5. Kopiëer eerst de inhoud van het toegezonden certificaat en plak dit in het in stap 3 leeggemaakte ssl.crt.
 6. Plak de inhoud van het intermediate certifica(a)t(en) gelijk onder het domeincertificaat, en daaronder weer het rootcertificaat, zodanig dat er tussen elk alleen één Enter zit. Het bestand komt er dan ongeveer als volgt uit te zien:
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  <gecodeerde data van uw domeincertificaat>
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  <gecodeerde data tweede intermediate certificaat, indien aanwezig>
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  <gecodeerde data eerste intermediate certificaat>
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  <gecodeerde data rootcertificaat>
  -----END CERTIFICATE-----
 7. Sla het bestand op en start de Web Messaging en Web Calendaring services. Het certificaat is nu geïnstalleerd.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

Gerelateerde artikelen:

Ipswitch IMail (versie 6.x - 8.0) - Aanmaken CSR

point up