Ipswitch IMail 6.x - 8.0 - Aanmaken CSR

Voor het aanvragen van een SSL certificaat is een Certificate Signing Request (CSR) nodig. Genereer de CSR samen met de Private Key op de webserver. Vul voor een wildcard certificaat als CN (Common Name) een * (asterisk) in in plaats van het subdomein, bijvoorbeeld *.sslcertificaten.nl (en geen www.sslcertificaten.nl).

Binnen Ipswitch IMail moet er eerst een zelf-ondertekend certificaat worden gegenereerd:

 1. Zet bij Web Messaging en Web Calendaring de optie SSL (tijdelijk) uit.
 2. Klik op Menu Start en navigeer naar Programs IMail  en open IMail SSL Configuration Utility.
 3. Kies File Registry Path en geef hier software\ipswitch\imail\ssl op. Klik vervolgens op OK.
  NB: indien de melding verschijnt dat er wordt geprobeerd een pad aan te maken wat niet bestaat, controleer de spelling. Indien er geen default SSL keys hoeven te worden geïnstalleerd, klik op Yes.
 4. Klik op Certificate, lees het venster door en klik op Continue.
 5. Klik op Yes om het Certificate Creation Window te openen.
 6. Kies de bestandsnamen voor de private key en het zelfondertekend certificaat.
  NB: de namen mogen niet meer dan 8 karakters bevatten, zonder spaties of vreemde tekens. Als voorbeeld houden wij hier ssl.key en ssl.crt aan.
 7. Geef bij Host Name de volledige domeinnaam op dat moet worden beveiligd (bijvoorbeeld www.sslcertificaten.nl).
 8. Geef een uniek wachtwoord op in de Challenge en Confirm velden en bewaar deze zorgvuldig. Klik vervolgens op OK. De bestanden worden nu aangemaakt.

De CSR is aangemaakt. Het is echter verstandig de volgende stappen af te ronden zodat de server (tijdelijk) verder kan met het zelfondertekend certificaat:

 1. Klik op Configuration SSL Configuration en klik op Next.
 2. Verplaats de ciphers die beschikbaar moeten worden gemaakt naar het Cipher Chosen venster en klik op Next.
 3. Stel Session Cache in op een waarde tussen de 128 en 1024.
 4. Stel Session Time in op een waarde tussen de 60 en 7200 seconden.
 5. Klik op Finish.
 6. Schakel SSL weer in voor Web Messaging en Web Calendaring en herstart de services.

Kopieer de volledige inhoud van de aangemaakte CSR, inclusief begin- en eindregels, om een certificaat te bestellen. 

Certificaat aanvragen

Gerelateerde artikelen

Ipswitch IMail (versie 6.x - 8.0) - Installatie certificaat

point up