Interworx - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Installatie certificaat

 1. Log in op Siteworx en klik in het linkermenu op SSL Certificate.
 2. Klik op Install CA-Signed Cert:
 3. Open het toegezonden certificaat met een eenvoudige tekstverwerker, bijvoorbeeld Kladblok. Kopiëer de gehele inhoud, inclusief begin- en eindregels en alle streepjes en plak dit in het tweede tekstvak (onder Please paste the certificate data...).
 4. Klik op Install om de installatie af te ronden:

Installatie root- en intermediate certificaten

 1. Log in op de server via de command line.
 2. Download de root- en intermediate certificaten en sla ze op in een map (bijvoorbeeld met wget) en zorg dat deze map alleen toegankelijk is door root.
 3. Ga naar de map /etc/httpd/conf.d :
  [root@server /]# cd /etc/httpd/conf.d/
 4. Bewerk het bestand <domein>.conf (vervang <domein> met het domein dat beveiligd moet worden):
  [root@server conf.d]# nano <domein>.conf
 5. Voeg de volgende regels toe:
  SSLCertificateChainFile /pad_naar_bestanden/bestandsnaam_rootcertificaat.crt
  SSLCertificateChainFile /pad_naar_bestanden/bestandsnaam_1e_intermediate.crt 
  SSLCertificateChainFile /pad_naar_bestanden/bestandsnaam_2e_intermediate.crt

  Let op: vervang pad_naar_bestanden met het pad naar de in stap 2 aangemaakte map; vervang tevens de bestandsnamen met de namen van de gedownloade root- en intermediate certificaatbestanden.
 6. Sla het bestand op en herstart de server om het certificaat te activeren.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

Gerelateerde artikelen:

Interworx - Aanmaken CSR

point up