Icewarp Mail Server - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Icewarp was vroeger ook bekend als Merak.

Installatie certificaat

 1. Het certificaat - en eventueel de root- en intermediate certificaten, indien van toepassing - moeten eerst worden omgezet naar .pem-formaat. Dit kan met OpenSSL worden uitgevoerd (OpenSSL is ook voor Windows beschikbaar).
 2. Vervolgens moeten de Private Key, het certificaat en eventueel de root- en intermediate certificaten samengevoegd worden. Wij hanteren hier even de volgende bestandsnamen als voorbeeld:
  crt.www_sslcertificaten_nl.pem - het in stap 1 geconverteerde certificaat
  intermediate.pem - het in stap 1 geconverteerde intermediate certificaat
  root.pem - het in stap 1 geconverteerde root certificaat
  private.www_sslcertificaten_nl.pem - uw Private Key
  Voeg nu deze bestanden samen door middel van het volgende commando:
  copy private.www_sslcertificaten_nl.pem+crt.www_sslcertificaten_nl.pem+root.pem+intermediate.pem merakcertfile.pem
  Let op: Indien er meerdere intermediate certificaten zijn, kunnen ze toegevoegd worden aan het commando.
 3. Er is nu een samengevoegde bestand: merakcertfile.pem.
 4. Open de Administration Console en navigeer naar Certificates Server Certificates.
 5. Klik op Add.
 6. Geef het IPadres op wat gebruikt zal worden voor dit domein, en geef tevens het pad naar merakcertfile.pem op; klik vervolgens op OK.
 7. Herstart de Web/Control service. Het certificaat is nu binnen Icewarp actief.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

Gerelateerde artikelen

Icewarp Mail Server - Aanmaken CSR

point up