Icewarp

  • Aanmaken CSR Open de Administration Console en navigeer naar Certificates → Server Certificates. Klik op Create Server Certificate. Er verschijnt een venster met een aantal velden; vul hier de vereiste organisatie...

    Lees meer

  • Icewarp was vroeger ook bekend als Merak. Installatie certificaat Het certificaat - en eventueel de root- en intermediate certificaten, indien van toepassing - moeten eerst worden omgezet naar .pem-formaat. Dit kan met ...

    Lees meer

point up