Zeus - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

In het eerste deel beschrijven we de vereiste handelingen voor het installeren van de root en intermediate certificaten. Indien hier geen sprake van is kan dit onderdeel worden overgeslagen.

Samenvoegen certificaatbestanden

Voor een succesvolle certificaat installatie moet je het domeincertificaat, de intermediate certifica(a)t(en) en het root certificaat samenvoegen tot één bestand. Het certificaat heeft als naam bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt. De benamingen van de root en intermediate certificaten variëren afhankelijk van het type certificaat en kun je terugvinden in dit overzicht. De root en intermediate certificaten worden meestal met het certificaat meegezonden.

 1. Open het domeincertificaat (met als naam bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt), het rootcertificaat en het intermediate certifica(a)t(en) met een eenvoudige tekstverwerker, bijvoorbeeld Kladblok.
 2. Plaats de cursor helemaal onderaan het geopende domeincertificaat en druk op Enter zodat er een vrije regel onder ----END CERTIFICATE----- staat.
 3. Kopieer de gehele inhoud van je tweede intermediate certificaat (indien van toepassing; alleen Comodo maakt momenteel gebruik van twee intermediate certificaten), en plak deze onder het domeincertificaat op de vrijgemaakte regel.
 4. Herhaal stappen 2 en 3 voor het eerste intermediate certificaat.
 5. Herhaal stappen 2 en 3 nu voor het rootcertificaat. Het bestand ziet er nu ongeveer als volgt uit:

  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  <gecodeerde data van het domeincertificaat>
  -----END CERTIFICATE-----

  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  <data tweede intermediate certificaat, indien aanwezig; heeft als naam PositiveSSLCA>
  -----END CERTIFICATE-----

  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  <gecodeerde data eerste intermediate certificaat>
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  <gecodeerde data rootcertificaat>
  -----END CERTIFICATE-----
 6. Sla dit bestand op als combi_www_sslcertificaten_nl.pem.
  Let op: vervang www_sslcertificaten_nl met de domeinnaam waarvoor het certificaat is aangevraagd.

De certificaten zijn nu samengevoegd.

Installeren certificaat

 1. Log in op de webserver en klik op SSL Certificates.
 2. Klik op Replace Certificate of op Generate CSR (even afhankelijk van de versie)
 3. Plak het certificaat (of het in het eerste deel van deze handleiding gecombineerde certificaat, indien er sprake is van root en/of intermediate certificaten) in het veld Signed Certificate en klik op OK.
 4. Accepteer het certificaat.
 5. Klik op Home en vink het hokje naast het domein wat dient te worden beveiligd.
 6. Klik op Configure en ga naar SSL Enabled.
 7. Klik op SSL is enabled en selecteer uw certificaat.
 8. Bewaar de veranderingen en start de server opnieuw op.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

point up