ZPanel - Installatie SSL Certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Na het volgen van de handleiding voor het genereren van een CSR met ZPanel, zou de private key al beschikbaar moeten zijn in de directory; '/var/zpanel/hostdata/zadmin/ssl'. Het is aan te raden om de private key nu te hernoemen zodat deze de domeinnaam bevat, eventueel zelfs met het jaartal erbij in de naam, zoals; domain_ssl_2020.key Plaats het ontvangen bundle- en certificaat bestand in de '/var/zpanel/hostdata/zadmin/ssl' directory voordat je verder gaat met onderstaande stappen.

 1. Login op het Zpanel admin gedeelte.
 2. Navigeer naar Server Admin → Module Admin  → Override a Virtual Host Setting.
 3. Selecteer jouw domein en klik op Select Vhost.
 4. Vul :443 in bij het port override veld.
 5. Zet een vinkje bij 'Forward Port 80 to the Overriden Port' om alle bezoekers door te sturen naar HTTPS.
 6. Vul bij 'IP Override' het IP Address van jouw website in, of laat deze leeg als er maar één IP adres beschikbaar is.
 7. Plaats onderstaande regels bij custom entry met het pad naar de certificaatbestanden zoals hieronder:
  SSLEngine On
  SSLCertificateFile /var/zpanel/hostdata/zadmin/ssl/domain_ssl.crt
  SSLCertificateKeyFile /var/zpanel/hostdata/zadmin/ssl/domain_ssl.key
  SSLCertificateChainFile /var/zpanel/hostdata/zadmin/ssl/domain_ssl.ca-bundle
  DocumentRoot "/var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/domain_directory"
 8. Na het opslaan van deze configuratie zou het certificaat binnen twee minuten actief moeten zijn.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

point up