WebStar 5 - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Samenvoegen certificaatbestanden

Indien er gebruik wordt gemaakt van root- en intermediate certificaten, dienen deze te worden samengevoegd tot één bestand in PEM-formaat, anders kunnen clients foutmeldingen krijgen bij het verbinden.

 1. Open het certificaat met een eenvoudige tekstverwerker (bijvoorbeeld Kladblok; géén Word of Wordpad gebruiken, dat geeft problemen met de opmaak.)
 2. Open ook de root- en intermediate certificaten met Kladblok.
 3. Kopieer de inhoud van deze bestanden en plak ze onderaan het certificaat. Zorg ervoor dat ze aansluitend onder elkaar liggen. Dit ziet er als volgt uit:


-----BEGIN CERTIFICATE-----
<gecodeerde data van het domeincertificaat>
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
<gecodeerde data intermediate certificaat>
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
<gecodeerde data tweede intermediate certificaat, indien aanwezig>
-----END CERTIFICATE-----

-----BEGIN CERTIFICATE-----
<gecodeerde data rootcertificaat>
-----END CERTIFICATE-----


De volgorde moet dus zijn: domeincertificaat - intermediate certifica(a)t(en) - rootcertificaat.

Installatie certificaat

 1. Start de 4d WebSTAR Admin Client en log in.
 2. Kies SSL Configurations onder Web Server.
 3. Klik op New en geef een naam op voor uw SSL configuratie.
 4. Geef het wachtwoord op dat is opgegeven tijdens het aanmaken van de Private Key, en kies de Private Key dat eerder is aangemaakt uit de Key File pulldown menu.
 5. Kies in het Certificate pulldown menu het in stap 3 opgeslagen certificaatbestand (in ons voorbeeld: www_sslcertificaten_nl.pem)
 6. Kies alle encryptieopties bij Simple Ciphers, op MAC (no encryption) en IDEA-128 na, en klik vervolgens op Save.
 7. Kies Web Connections onder Web Server en klik op New.
 8. Kies uit het IP Address pulldown menu het IP adres dat overeenkomt met het domeinnaam waarvoor het certificaat wordt gebruikt, en stel Port in op 443.
 9. Kies uw SSL configuratie uit het SSL Config pulldown menu en klik op Save.
 10. Herstart de webserver. Het certificaat is nu binnen Webstar actief.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

Gerelateerde artikelen

WebStar 5 - Aanmaken CSR

point up