Webmin - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

 1. Kopieer uw eigen certificaat en de benodigde root en intermediate certificaten naar uw webmin server, samen met de private key als u deze en de CSR niet heeft gegenereerd op de webmin server. Uw private key moet beginnen met de regel -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- en eindigen met -----END RSA PRIVATE KEY-----

 2. Zoek het miniserv.pem bestand op. Deze staat op de locatie waar uw huidige certificaat is opgeslagen. Hoogstwaarschijnlijk vind u het bestand in /etc/webmin of waar u ook uw miniserv.conf bestand heeft opgeslagen. U dient nu een vervangend miniserv.pem-bestand aan te maken die uw certificaat en private key gebruikt. Een eenvoudige manier om dit te doen is door het volgende commando uit te voeren:
  cat private.key your_common_name.crt > new_miniserv.pem

 3. Vervang private.key door de bestandsnaam van uw private key, en your_common_name.crt door de bestandsnaam van uw certificaat. U kunt ook een tekst-editor gebruiken om het PEM bestand te genereren. Plak de private key bovenaan, meteen gevolgd door uw certificaat. Het zou er dan zo uit moeten zien:

  -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
  (inhoud van de private key)
  -----END RSA PRIVATE KEY-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  (inhoud van uw SSL certificaat)
  -----END CERTIFICATE-----

 4. Maak een backup van uw huidige miniserv.pem bestand en vervang deze door het nieuw aangemaakte new_miniserv.pem bestand.

 5. Voeg een 'extracs' regel toe aan het miniserv.conf bestand die refereert aan de root en intermediate certificaten inclusief het pad, bijvoorbeeld:
  <code>extracas=/etc/webmin/CA_bundle.crt
  Afhankelijk van de versie van Webmin, is het mogelijk om het pad van de root en intermediate certificaten te specificeren door in te loggen in Webmin en te gaan naar /webmin/edit_ssl.cgi. De extracas configuratie optie is beschikbaar via edit_ssl.cgi in versie 1.330, maar niet beschikbaar voor configuratie via de browser in versie 1.070. Als u meer dan één root en/of intermediate certificaat heeft, kunt u deze op dezelfde regel opgeven gescheiden door spaties.

 6. Herstart Webmin en ga naar de URL in een web browser. U zou nu toegang tot Webmin moeten hebben zonder SSL-browserwaarschuwingen.


Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

point up