SSL Certificaten

SSL is een afkorting voor Secure Socket Layer. SSL en de opvolger TLS (Transport Layer Security) zijn protocollen voor het creëren van een versleutelde verbinding tussen een webserver en een internetbrowser. Deze verbinding verzekert dat alle gegevens, die tussen de webserver en browser worden verstuurd, geheim blijven voor buitenstaanders en niet gestolen kunnen worden. SSL is een standaard die wordt gebruikt door miljoenen websites voor het beveiligen van online transacties door persoonlijke informatie, zoals creditcard- en adresgegevens, te versleutelen. 

Wat is een SSL certificaat?

Voor een SSL verbinding heeft een webserver een SSL certificaat nodig. Het certificaat zorgt voor de encryptie van de verbinding en voor het valideren van de identiteit van een website. Het certificaat bevat onder andere informatie over:

  • De certificaathouder
  • Het domein
  • De naam van de Certificate Authority (CA) die het certificaat heeft uitgegeven
  • Het root certificaat
  • Het land waarin het certificaat is uitgegeven
  • De geldigheidsduur

Certificaat aanvragen

Een certificaat bestaat altijd uit een Public key en een Private key. Na een correcte installatie toont het certificaat https:// en het bekende hangslotje in de url-balk van de browser. Bij EV SSL certificaten wordt ook de organisatienaam getoond in een info blok via een pop-up.

Eigenschappen

Alle certificaten die Xolphin levert voldoen aan de volgende eigenschappen:

Hoe wordt mijn bestelde SSL certificaat geleverd?

Je certificaat wordt standaard verstuurd naar het opgegeven e-mailadres. SSL Certificaten versturen wij altijd in ZIP formaat. Tevens kun je het certificaat via ons Control Panel downloaden in verschillende formaten:

  • ZIP bestand: In het ZIP-bestand vind je het eigen website certificaat en het root en intermediate certificaat van de CA in PEM en PKCS7 formaat. Afhankelijk van je webserver moet je ook het root en intermediate certificaat installeren. Hoe dit moet wordt in onze installatiehandleidingen uitgebreid omschreven.
  • P7B bestand: Speciaal voor IIS servers staat dit bestand in het PKCS7 formaat. Dit bestand bevat al het root en intermediate certificaat; deze hoeven dus niet meer apart te worden geïnstalleerd.
  • CRT bestand: Het eigen website certificaat en het root en intermediate certificaat van de CA kun je los downloaden in PEM formaat, soms is het namelijk nodig om deze allemaal los van elkaar te importeren.

Meer over bestandsformaten.

point up