Stormshield - Installatie certificaat

De installatie van een SSL certificaat op een Stormshield FireWall is het makkelijkst uit te voeren door een PFX bestand te importeren. Deze bevat het certificaat en de private key.

De stappen om een PFX bestand aan te maken met OpenSSL staan hier beschreven.

 1. Log in op de Stormshield, en ga via het menu aan de linkerzijde naar Configuration.
 2. Klik op Objects om dit submenu open te klappen, en klik dan op Certificates and PKI.
 3. Klik in het Certificates and PKI scherm bovenaan op Add om het import scherm te openen.
 4. Selecteer bij File to import het eerder aangemaakte PFX bestand.
 5. Selecteer bij File format de optie Container (PKCS#12).
 6. Vul bij File password het opgegeven wachtwoord in opgegeven bij het aanmaken van de CSR.
 7. Selecteer bij Items to import de optie All om alle certificaten uit het PFX bestand te importeren.
 8. Klik op Next om het importeren te voltooien. 


Stormshield - Installatie SSL certificaat

Hierna koppel je het certificaat aan de Portal:

 1. Klik in het menu aan de linkerzijde op Users en hierna op Authentication.
 2. Klik bovenaan in het scherm op Captive portal.
 3. Zet een vinkje in de checkbox voor Enable captive portal en selecteer het nieuwe certificaat onder SSL Server.
 4. Klik op Apply om de nieuwe instelling actief te maken.


Stormshield - Installatie SSL certificaat

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

point up