Plesk 9 - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Installatie certificaat

 1. Open het toegezonden certificaat met een eenvoudige tekstverwerker, bijvoorbeeld Kladblok.
 2. Login op het Plesk Control Panel.
 3. Ga naar Domains Domain nameSSL Certificate.
 4. Kies het certificaatnaam (dat is opgegeven tijdens het aanmaken van de CSR) uit de lijst.
 5. Kopieer de gehele inhoud, inclusief begin- en eindregels, van het in stap 1 geopende certificaatbestand en plak dit in het tekstvak in het midden van het scherm. Klik vervolgens op Send Text. Het certificaat wordt geïnstalleerd.
 6. Ga naar Domains Domain Name, klik op Web Hosting Settings en kies het te installeren certificaat uit het Certificate menu.
  NB: indien hier geen Certificate menu zichtbaar is, betekent het dat er sprake is van een shared hosting account; in dit geval moet waarschijnlijk het gebruikte hosting package worden opgewaardeerd, en moet er een dedicated IP-adres worden aangevraagd.
 7. Zet een vinkje naast SSL Support en klik op OK.

Installatie root- en intermediate certificaten

 1. Ga naar Domains Domain Name.
 2. Kies het certificaat uit de lijst Certificates. Er verschijnt een tekstvak met CA Certificate.
 3. Open de root- en intermediate certificaten met een eenvoudige tekstverwerker, bijvoorbeeld Kladblok.
 4. Kopieer eerst de gehele inhoud van het intermediate certificaat, inclusief begin- en eindregels en alle streepjes, en plak deze in het tekstvak naast CA certificate.
 5. Kopieer vervolgens op dezelfde manier de inhoud van het tweede intermediate certificaat (indien van toepassing) en plak dit in hetzelfde tekstvak, direct onder het eerste intermediate certificaat, met één Enter ertussen.
 6. Herhaal deze handeling voor het rootcertificaat. Het moet er ongeveer als volgt uit komen te zien:
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  <gecodeerde inhoud eerste intermediate certificaat>
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  <gecodeerde inhoud tweede intermediate certificaat, indien aanwezig>
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  <gecodeerde inhoud root certificaat>
  -----END CERTIFICATE-----
 7. Klik op Send Text.

Certificaat activeren

 1. Klik rechtsboven op Up Level en kies Setup.
 2. Klik bovenaan op de pulldownmenu Certificate en kies het zojuist geinstalleerde certificaat.
 3. Klik in het linkermenu op Server, en vervolgens op Service Management.
 4. Stop en Start de Web Server (Apache) service.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

point up