Plesk 9 - Aanmaken CSR

Voor het aanvragen van een SSL certificaat is een Certificate Signing Request (CSR) nodig. Genereer de CSR samen met de Private Key op de webserver. Vul voor een wildcard certificaat als CN (Common Name) een * (asterisk) in in plaats van het subdomein, bijvoorbeeld *.sslcertificaten.nl (en geen www.sslcertificaten.nl).

Aanmaken CSR

  1. Open het Plesk Control Panel.
  2. Ga naar Domains Domain NameSSL Certificates.
  3. Klik op Add SSL Certificate.
  4. Vul de gevraagde organisatie- en CSR-gegevens in.
  5. Klik op Request. De CSR wordt aangemaakt en Plesk keert terug naar het Certificates menu.
  6. Klik op het zojuist aangemaakte certificaat.  In het midden van de pagina is de CSR zichtbaar.

Kopieer de volledige inhoud van de aangemaakte CSR, inclusief begin- en eindregels, om een certificaat te bestellen. 

Certificaat aanvragen

point up