Plesk 7 - Aanmaken CSR

Voor het aanvragen van een SSL certificaat is een Certificate Signing Request (CSR) nodig. Genereer de CSR samen met de Private Key op de webserver. Vul voor een wildcard certificaat als CN (Common Name) een * (asterisk) in in plaats van het subdomein, bijvoorbeeld *.sslcertificaten.nl (en geen www.sslcertificaten.nl).

Aanmaken CSR

  1. Login in het Plesk 7 Control Panel en klik op Domains:
  2. Klik op de domeinnaam waar een CSR moet worden aangemaakt:


  3. Klik op het Certificates-ikoontje:
  4. Plesk opent nu het Certificates menu:


  5. Klik op het Add Certificate (Certificaat toevoegen) icoontje:

    De SSL certificaat pagina wordt geopend.
  6. Vul de gevraagde organisatiegegevens in. Let erop dat het exacte domeinnaam (FQDN) wordt ingevuld voor het aan te vragen certificaat.
  7. Klik op Request. De CSR wordt aangemaakt. Daarna keert Plesk terug naar het Certificates menu.
  8. Klik op het zojuist aangemaakte certificaatnaam. In het midden van de pagina in een tekstvlak staat de CSR.

Kopieer de volledige inhoud van de aangemaakte CSR, inclusief begin- en eindregels, om een certificaat te bestellen. 

Certificaat aanvragen

Gerelateerde artikelen:

Plesk 7 en 8 - Installatie certificaat

point up