Plesk 11 - Installatie certificaat

Deze handleiding is voor Plesk 11. Voor oudere versies van Plesk zijn andere handleidingen beschikbaar.

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,1. Login op Plesk 11 Control Panel.

2. Klik in het linkermenu op Domains.

Plesk 11-Installatie certificaat

3. Klik naast het domein waar het certificaat voor moet worden geïnstalleerd op Manage hosting.


Plesk 11-Installatie certificaat

4. Klik op Websites & Domains.

Plesk 11-Installatie certificaat

5. Klik helemaal rechts naast de domeinnaam die u wilt beveiligen op het certificaat icoon:

Plesk 11-Installatie certificaat

6. Klik onderaan bij het kopje Certificates op het te installeren certificaat.Plesk 11-Installatie certificaat

Er zijn twee manieren om de certificaten te importeren, die hieronder worden beschreven.

Certificaatbestanden uploaden

 1. Klik onder het kopje Upload certificate files naast Certificate* op Bladeren....

  Plesk 11-Installatie certificaat

 2. Navigeer naar het opgeslagen certificaat en klik op Open.
 3. Klik nu onder het kopje Upload certificate files naast CA certificate op Bladeren....
 4. Navigeer naar het opgeslagen bundelbestand (met daarin het root en intermediate certificaat) en klik op Open.
 5. Klik op Send File om de certificaten op de server te zetten.

Certificaten plakken als platte tekst

 1. Plak onder het kopje Upload certificate as text naast Certificate* de gehele inhoud van het certificaat (inclusief de BEGIN en END tags).

  Plesk 11-Installatie certificaat

 2. Plak onder het kopje Upload certificate as text naast CA certificate de gehele inhoud van het intermediate certificaat (inclusief de BEGIN en END tags) en daar meteen onder de gehele inhoud van het root certificaat. Het zou er dan zo uit moeten zien:

  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  code intermediate certificaat
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  code root certificaat
  -----END CERTIFICATE-----

  Let op: In sommige gevallen is een tweede intermediate certificaat nodig. Plak deze dan boven het eerste intermediate certificaat.

 3. Klik op Send Text om de certificaten op de server te zetten.

Activeren certificaat

 1. Ga naar Websites & Domains en klik op Website Scripting & Security.
 2. Kies onder het item Security het te gebruiken certificaat in de dropdown list; klik vervolgens onderaan op OK.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

point up