Plesk 11 - Aanmaken CSR

Deze handleiding is voor Plesk 11. Voor oudere versies van Plesk zijn andere handleidingen beschikbaar.

Voor het aanvragen van een SSL certificaat is een Certificate Signing Request (CSR) nodig. Genereer de CSR samen met de Private Key op de webserver. Vul voor een wildcard certificaat als CN (Common Name) een * (asterisk) in in plaats van het subdomein, bijvoorbeeld *.sslcertificaten.nl (en geen www.sslcertificaten.nl).

1. Log in op Plesk 11 Control Panel.

2. Klik in het linkermenu op Domains.

Plesk 11 - Aanmaken CSR

3. Klik naast het domein waar de CSR voor moet worden aangemaakt op Manage hosting.
Plesk 11 - Aanmaken CSR

4. Klik op Websites & Domains

Plesk 11 - Aanmaken CSR

5. Klik helemaal rechts naast de domeinnaam die u wilt beveiligen, op het certificaat icoon :

Plesk 11 - Aanmaken CSR

6. Klik op Add SSL Certificate.

Plesk 11 - Aanmaken CSR

7. Vul de gevraagde organisatiegegevens in, en geef bij Certificate Name een herkenbare naam op (bijvoorbeeld de domeinnaam). Klik op Request om de CSR aan te maken.

Plesk 11 - Aanmaken CSR

8. Als het gelukt is verschijnt de melding: Information: New SSL certificate was added. To make it work, be sure to select it in website hosting settings (at Websites & Domains tab > domain name).

Plesk 11 - Aanmaken CSR

9. Onder het kopje Certificates is nu de opgegeven domeinnaam zichtbaar onder Certificate Name. Links daarvan wordt weergegeven welke onderdelen reeds aanwezig zijn. Klik op de domeinnaam om de details weer te geven.

10. Scroll naar beneden; onder het kopje CSR wordt de CSR weergegeven.

Plesk 11 - Aanmaken CSR

Kopieer de volledige inhoud van de aangemaakte CSR, inclusief begin- en eindregels, om een certificaat te bestellen. 

Certificaat aanvragen

 

 

point up