Plesk 10 - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Installatie certificaat

 1. Sla de toegezonden certificaatbestanden op.
 2. Login op de Plesk 10 control panel.
 3. Klik op Websites & Domains en vervolgens op SSL Certificates.
 4. Klik naast het te beheren domein op Manage. (Indien er maar één domein actief is, wordt deze stap overgeslagen.)
 5. Klik onderaan bij kopje Certificates op het te installeren certificaat.
 6. Klik onder het kopje Upload Certificate Files naast Certificate op Browse… .
 7. Navigeer naar het opgeslagen certificaat en klik op Open.
 8. Klik op Send File om het certificaat op de server te zetten.

Installatie root & intermediate certificaten

Om de root & intermediate certificaten te installeren moeten deze samen onder elkaar worden gezet in een daarvoor bedoeld tekstvak. Hoeveel intermediate certificaten er zijn is afhankelijk van het merk en type certificaat (meestal één).

 1. Open de meeverzonden root- en intermediate certificaten met een eenvoudige tekstverwerker (bijvoorbeeld Kladblok).
 2. Klik op Websites & Domains en vervolgens op SSL Certificates.
 3. Klik naast het te beheren domein op Manage.
 4. Klik onderaan bij kopje Certificates op het certificaat waar de root- en intermediate certificaten bij moeten worden geinstalleerd.
 5. Scroll naar het kopje Upload Certificate As Text en kopieer de inhoud van het 2e intermediate certificaat (indien aanwezig; voer anders deze stap uit met het 1e intermediate certificaat of anders het rootcertificaat), inclusief alle begin- en eindregels en alle streepjes, en plak het in het tekstvak naast CA Certificate; druk daarna eenmaal op <Enter> om naar een nieuwe regel te springen.
 6. Herhaal stap 5 voor het 1e intermediate certificaat, en daarna voor het rootcertificaat. Het geheel moet er ongeveer als volgt uit komen te zien:
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  <gecodeerde inhoud tweede intermediate certificaat, indien aanwezig>
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  <gecodeerde inhoud eerste intermediate certificaat>
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  <gecodeerde inhoud rootcertificaat>
  -----END CERTIFICATE-----
 7. Klik op Send Text.

Certificaat activeren

 1. Ga naar Websites & Domains en klik op Web Hosting Settings.
 2. Kies onder het kopje IP Address naast Certificate het te gebruiken certificaat; klik vervolgens onderaan op OK.

Het certificaat is nu actief.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

point up