Plesk - Installatie certificaat

Deze handleiding is voor Plesk 12. Voor oudere versies van Plesk zijn er andere handleidingen beschikbaar.

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

 1. Login op Plesk 12 Control Panel.

  Plesk - Installatie certificaat

 2. Klik in het linkermenu op Domains.

  Plesk - Installatie certificaat

 3. Klik naast het domein waar het certificaat voor is op Manage hosting.

  Plesk - Installatie certificaat

 4. Klik op Secure your Sites.

  Plesk - Installatie certificaat

 5. Klik onderaan bij het kopje Certificates op het te installeren certificaat.

  Plesk - Installatie certificaat

 6. Er zijn twee manieren om de certificaten te importeren: het uploaden van de certificaatbestanden of het plakken als platte tekst. Beide methoden worden hieronder beschreven.

Methode 1 - Certificaatbestanden uploaden

 1. Klik onder het kopje Upload certificate files naast Certificate* op Bestand kiezen.

  Plesk - Installatie certificaat

 2. Navigeer naar het opgeslagen certificaat en klik op Open.
 3. Klik nu onder het kopje Upload the certificate files naast CA certificate op Bestand kiezen.
 4. Navigeer naar het opgeslagen bundelbestand (met daarin het root en intermediate certificaat) en klik op Open.
 5. Klik op Send Files om de certificaten op de server te zetten.

Methode 2 - Certificaten plakken als platte tekst

 1. Plak onder het kopje Upload certificate as text naast Certificate* de hele inhoud van het certificaat (inclusief de BEGIN en END tags).

  Plesk - Installatie certificaat

 2. Plak onder het kopje Upload certificate as text naast CA certificate de inhoud van het intermediate certificaat (inclusief de BEGIN en END tags) en daaronder de inhoud van het root certificaat. Dit ziet er als volgt uit:

      -----BEGIN CERTIFICATE-----
      code intermediate certificaat
      -----END CERTIFICATE-----
      -----BEGIN CERTIFICATE-----
      code root certificaat
      -----END CERTIFICATE-----

          Let op: In sommige gevallen is een tweede intermediate certificaat nodig. Plak deze boven het eerste intermediate certificaat.

 3. Klik op Send Text om de certificaten op de server te zetten.

Activeren certificaat

 1. Ga naar Domains > Hosting Settings en klik bij Security op het vinkje van SSL support.
 2. Kies onder het item Security het te gebruiken certificaat in de dropdown list; klik vervolgens onderaan op OK.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

point up