OpenSSL - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Installatie certificaat

  1. Log in op de server (eventueel via SSH) als root.
  2. Sla het certificaat op in de map waar de certificaten worden bewaard. De locatie kan afwijken afhankelijk van het besturingssysteem. Als voorbeeld wordt /etc/ssl/cert/ aangehouden.
  3. Sla ook het toegezonden certificatenbundelbestand op in dezelfde map.
  4. Maak deze map alleen toegankelijk voor de rootgebruiker:
    [root@server ]# cd /etc/ssl/cert/
    [root@server cert]# chmod 600 *.crt *.csr *.pem *.key
    Hiermee wordt vermeden dat iemand met uw private key en het certificaat er vandoor gaat.

De certificaatbestanden zijn nu opgeslagen en beschermd. Het enige wat er nog moet gebeuren is het koppelen van deze bestanden aan het pakket wat ermee moet werken. Doorgaans gaat dit door middel van een configuratiebestand, waarin de bestanden en hun locaties moeten worden gedeclareerd aan de software; zie hiervoor de handleiding van het pakket waarvoor u de certificaten wil gebruiken. U kunt voor een aantal softwarepakketen handleidingen vinden in onze knowledgebase.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

Gerelateerde artikelen:

OpenSSL - Aanmaken CSR

point up