Novell Netware 6.x - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Installatie certificaat

  1. Sla het .p7b-bestand (of anders het .crt-bestand) op uit de mail.
  2. Open Console One en navigeer naar de KMO (Key Material) dat is gebruikt om de CSR aan te maken.
  3. Rechtsklik de KMO en kies Properties.
  4. Klik op tabblad Certificates, en vervolgens op de Import-knop. Het Import Server Certificates venster verschijnt.
  5. Zet een vinkje naast No Trusted Root Certificate Available en klik op Next.
  6. Klik op Read From File en navigeer naar de plaats waar het certificaat in stap 1 is opgeslagen. Specificeer desnoods het .p7b-bestandstype bij Files of Type.
  7. Open het bestand en klik vervolgens op Finish. Het certificaat is geïmporteerd.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

Gerelateerde artikelen:

Novell Netware 6.x - Aanmaken CSR

point up