Novell NetMail - Installeren SSL Certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

  • Sla het ontvangen certificaat (sslcert.pem) op in de directory waar ook uw Private Key bestand staat (sslpriv.pem).
  • Kopieer dan beide bestanden (uw certificaat bestand en uw private key bestand) naar de certificate directory op de NetMail server die overeenkomt met de DNS naam waarvoor het certificaat is aangemaakt. Voor NetMail 3.5 zijn dat de volgende directories:

NetWare - sys:system
Windows - drive:\program files\novellnetmail\dbf
Linux - /var/opt/novell/netmail/dbf

Uw certificaat is nu geïnstalleerd.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

point up