Nginx - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

 1. Open de ontvangen SSL, root en intermediate certificaten met een tekstverwerker en combineer deze tot één .crt of .pem bundelbestand.
  Let op: Het bundelbestand bevat dus alle certificaten en niet alleen de root en intermediate! Als er sprake is van een tweede intermediate certificaat, dan moet deze boven het eerste met een eigen regel worden toegevoegd. Het bestand dient er als het onderstaande voorbeeld uit te zien. Noem dit bestand bijvoorbeeld: uw_certificaat_bundel.crt

  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  code van uw SSL Certificaat
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  code Intermediate certificaat
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  code Root certificaat
  -----END CERTIFICATE-----

 2. Kopieer het bundelbestand naar de server.

 3. Open het virtual host bestand van de website die u wilt beveiligen, en voeg de onderstaande tekst toe.
  server {
  listen 443 ssl;

  ssl on;
  ssl_certificate /etc/ssl/uw_certificaat_bundel.crt;
  ssl_certificate_key /etc/ssl/uw_privatekey.key;
  server_name uw.website.nl;
  access_log /var/log/nginx /nginx.vhost.access.log;
  error_log /var/log/nginx/nginx.vhost.error.log;
  location / {
  root /home/www/public_html/uw.website.nl/public/;
  index index.html;

  Let op: wijzig hierboven waar nodig de bestandsnaam en/of pad naar respectievelijk de certificaatbundel, en de private key, afhankelijk van de distributie of server.

 4. Herstart tot slot Nginx met het volgende commando: sudo /etc/init.d/nginx restart


Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

point up