Nginx - Activeren HTTP2

Om gebruik te maken van het HTTP/2 protocol met de Nginx webserver moet er minimaal met versie 1.9.5 gewerkt worden. Pas vanaf deze versie is het mogelijk om gebruik te maken van de http2 Module. Plesk heeft vanaf versie 12.5.30 de mogelijkheid om HTTP/2 te gebruiken met Nginx als reverse proxy.

Activeren HTTP/2 module

Vanaf versie 1.9.5. heeft Nginx de mogelijkheid om de HTTP/2 module mee te compileren. Met onderstaande regel wordt de HTTP/2 module mee gecompileerd;

 --with-http_v2_module

Package managers zullen vermoedelijk al een versie gebruiken waarmee HTTP/2 mogelijk is.

Aanpassen configuratie

Om gebruik te maken van de HTTP/2 module, moet er per worker (website) worden aangegeven of er met HTTP/2 gewerkt moet worden. Pas hiervoor het configuratie bestand aan met de volgende opties;

 server {
   ...
   listen        443 ssl http2;
   ...
 }
point up