Netilla - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Installatie root- en intermediate certificaten

 1. Login op Netilla.
 2. Klik op Netilla Admin.
 3. Klik op System Configuration en kies voor SSL.
 4. Klik op CA Certificates en vervolgens op Upload New.
 5. Open het bestand met het rootcertificaat met een eenvoudige tekstverwerker, bijvoorbeeld Kladblok, en kopieer de gehele inhoud, inclusief begin- en eindregels en alle streepjes.
 6. Plak de inhoud van het rootcertificaat in het veld Certificate.

  Het ziet er dan als volgt uit:

  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  MIICCDCCAXECAQAwgccxCzAJBgNVBAYTAk5MMRYwFAYDVQQIEw1Ob29yZC1Cc
  YW50MRMwEQYDVQQHEwpSb29zZW5kYWFsMRwwGgYDVQQKExNOZXR3b3JraW5nN
  .....meer gecodeerde data..... 
  IgxGL7Ev+RVknxVSvaJ7W1s5DZD6/Bsjfvjlda90/QoEWmPmLrK/2mIyWr6tQ
  JEnga5gjRROfJuBraHqrJmsKyeaqqfZjQzGPAz21d9mdyDUq4lfr3FfvWRc=
  -----END CERTIFICATE-----
  
 7. Herhaal stappen 5 en 6 voor het intermediate certificaat.
 8. Klik op Submit.

Installatie domeincertificaat

 1. Login op de Netilla.
 2. Klik op Netilla Admin.
 3. Klik op System Configuration en kies voor SSL.
 4. Klik op Certs from CA en klik op Upload Cert from CA.
 5. Plak in het veld Certificate uw certificaat en klik op Submit.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

 

 

point up