Mailtraq

Mailtraq

Mailtraq is een betaalbaar Exchange-alternatief met onder andere ondersteuning voor SMTP, POP3, IMAP, webmail, kalenders en ondersteuning voor mobiele telefoons. Door de modulaire opbouw is het ook te koppelen aan veel andere pakketten en diensten zoals antivirus en CRM diensten.

  • Aanmaken CSR Start de Certificate Manager en klik op HTTPS Secure Web Service. Klik op tabblad SSL Certificate, en vervolgens op Certificate Manager. Klik op New Certificate en daarna op Generate a Certificate...

    Lees meer

  • Installatie certificaat Sla het certificaat op in een tijdelijke map. Start de Certificate Manager en klik op HTTPS Secure Web Service. Klik op tabblad SSL Certificate, en vervolgens op Certificate Manager. Klik op Import...

    Lees meer

SSLCheck

De SSLCheck controleert of je certificaat goed op je server is geïnstalleerd en of er mogelijke problemen zijn.