MDaemon - Installatie Certificaat

Deze handleiding is voor MDaemon van Alt-N. Wanneer de CSR is aangemaakt via de certreq.exe tool, gebruik dan deze handleiding. Wanneer je de CSR aangemaakt hebt via IIS, gebruik dan de IIS Installatie Certificaat handleiding.

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

  1. Sla het certificaat op als CRT bestand en plaats deze in dezelfde folder als de CSR (In ons voorbeeld is dit de C-schijf).
  2. Open op de server een command prompt.
  3. Navigeer naar de folder waarin het CRT bestand te vinden is (In ons voorbeeld is dit de C-schijf).
  4. Geef het volgende commando op (vervang mail.xolphin.com.crt voor de naam van het certificaat die je van ons ontvangen hebt). C:\>certreq -accept mail.xolphin.com.crt
  5. Het certificaat is nu beschikbaar in MDaemon wanneer je naar de SSL/HTTP configuratie gaat.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

point up