MDaemon - Aanmaken CSR

Deze handleiding is voor MDaemon van Alt-N. MDaemon bevat zelf geen manier om een Certificate Signing Request (CSR) aan te maken, daarom adviseren wij het gebruik van IIS om een CSR te genereren. Een andere mogelijkheid om een CSR te genereren is via de command prompt, namelijk met de certreq.exe tool. Deze handleiding beschrijft hoe je een CSR aanmaakt via certreq.exe.

Voor het aanvragen van een SSL certificaat is een Certificate Signing Request (CSR) nodig. Genereer de CSR samen met de Private Key op de webserver. Vul voor een wildcard certificaat als CN (Common Name) een * (asterisk) in in plaats van het subdomein, bijvoorbeeld *.sslcertificaten.nl (en geen www.sslcertificaten.nl).

 1. Zorg dat je aangemeld bent met een administrator account op de mail server.
 2. Maak een nieuw tekstbestand aan op de C-schijf, noem deze "CSRParameters.inf" en gebruik onderstaande als template (Vergeet niet om de inhoud van de regel "Subject" aan te passen).
  [NewRequest]
  Subject="CN=mail.xolphin.com,OU=Support,O=Xolphin,S=Noord-Holland,L=Heerhugowaard,C=NL"
  KeySpec=1
  KeyLength=2048
  Exportable=TRUE
  MachineKeySet=TRUE
  SMIME=False
  PrivateKeyArchive=FALSE
  UserProtected=FALSE
  UseExistingKeySet=FALSE
  ProviderName="Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider"
  ProviderType=12
  RequestType=PKCS10
  KeyUsage=0xa0
  Silent=TRUE
  [EnhancedKeyUsageExtension]
  OID=1.3.6.1.5.5.7.3.1
  
 3. Open command prompt en navigeer naar de C-schijf.
 4. Geef het volgende commando op: C:\>certreq -new CSRParameters.inf CSROutput.pem
 5. Open Windows verkenner en navigeer naar de C-schijf, hier staat jouw CSR met de naam "CSROutput.pem".

Kopieer de volledige inhoud van de aangemaakte CSR, inclusief begin- en eindregels, om een certificaat te bestellen. 

Certificaat aanvragen

point up