IIS - Aanmaken CSR

Deze handleiding is voor IIS 7, 8, 8,5 en 10. Voor IIS 5 en 6, Exchange 2000 en Exchange 2003 is een andere handleiding beschikbaar.

Voor het aanvragen van een SSL certificaat is een Certificate Signing Request (CSR) nodig. Genereer de CSR samen met de Private Key op de webserver. Vul voor een wildcard certificaat als CN (Common Name) een * (asterisk) in in plaats van het subdomein, bijvoorbeeld *.sslcertificaten.nl (en geen www.sslcertificaten.nl).

 1. Klik op menu Start Administrative ToolsIIS Manager.
 2. Kies de servernaam en klik vervolgens op Features (middelste veld).
 3. Dubbelklik op Server Certificates onder Security.

  IIS - Aanmaken CSR 1

 4. Open de Properties pagina van de site dat moet worden beveiligd.
 5. Hier staan reeds twee default certificaten geïnstalleerd. Klik rechts onder Actions op Create Certificate Request om een CSR aan te maken.

  IIS - Aanmaken CSR 2

 6. Klik op de knop Server Certificate om de wizard op te starten.
 7. In het eerste scherm van de wizard wordt gevraagd om de organisatiegegevens in te voeren. Klik op Next om verder te gaan.

  IIS - Aanmaken CSR 3

 8. In het volgende scherm van de wizard wordt gevraagd om de cryptografie-instellingen. Hier is de standaardoptie (Microsoft RSA Channel Cryptography Provider) prima. Een Bit Length van 1024 bits is de default optie; wijzig deze naar de minimaal vereiste 2048 bits. Klik vervolgens op Next om verder te gaan.

  IIS - Aanmaken CSR 5

 9. Geef een bestandsnaam en pad op naar de locatie waar de CSR moet worden opgeslagen (bijvoorbeeld c:\documents and settings\administrator\desktop\sslcertificaten.nl.csr). Dit is zometeen nodig voor het indienen van de aanvraag. Zonder het opgeven van een locatie zal het CSR worden opgeslagen in C:\Windows\System32. Klik op Finish. De CSR is nu opgeslagen.

  IIS - Aanmaken CSR 5Kopieer de volledige inhoud van de aangemaakte CSR, inclusief begin- en eindregels, om een certificaat te bestellen. 

Certificaat aanvragen

point up