IBM Lotus Domino 8.5.x - Installeren SSL Certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Uw certificaten moeten geïnstalleerd worden op de sleutelhanger (key ring) in de exacte volgorde zoals hieronder beschreven:

  • Als eerste het root-certificaat (TrustedRoot.crt) - Het root certificaat dat bijgeleverd is in het zip-bestand.
  • Daarna het intermediate certificaat (Intermediate.crt) - Het intermediate certificaat dat bijgeleverd is in het zip-bestand.
  • En als laatste uw eigen certificaat (SSLCert.crt).

1. In de Domino Server Certificate Administration, kies de optie Install Trusted Root Certificate into Key Ring.
2. Voer de bestandsnaam in die u hebt geselecteerd bij het aanmaken van de CSR en importeer vervolgens het root-certificaat (TrustedRoot.crt).

Het is mogelijk dat u een melding ziet dat uw root certificaat reeds is geïnstalleerd. Als dit gebeurt, kunt u gewoon doorgaan naar stap 3.
Let op: Indien u de foutmelding "Error Decoding Certificate" krijgt, probeer dan de volgende oplossing:
Laat de -----BEGIN CERTIFICATE-----en -----END CERTIFICATE----- tags weg als u het certificaat in het daarvoor bestemde veld plakt.
3. Kies nogmaals de optie Install Trusted Root Certificate into Key Ring. Nu dient u het intermediate certificaat te installeren. Selecteer hiervoor het Intermediate.crt bestand.4. Selecteer de optie Install Certificate into Key Ring. Voer de naam van de key ring in, en vervolgens importeert u uw Primaire Certificaat (SSLCert.txt).Uw certificaat is nu geïnstalleerd en klaar voor gebruik op uw IBM Domino-Server.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

point up