Juniper SA - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Installatie certificaat

  1. Log in op het apparaat.
  2. Open de Admin Console en ga naar SystemConfigurationCertificatesDevice certificates.
  3. Klik onder Certificate Signing Requests op de Pending CSR link dat overeenkomt met het te importeren certificaat.
  4. Navigeer onder Import Signed Certificate naar het ontvangen certificaatbestand en klik op Import.

Installatie root- en intermediate certificaten

  1. Open de Admin Console en ga naar SystemConfigurationCertificatesTrusted Server CA's.
  2. Klik op Import Trusted Server CA's. NB: importeer eerst het rootcertificaat, en daarna het (de) intermediate certifica(a)t(en).
  3. Kies het te installeren certificaat en klik op Import Certificate.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

point up