Ipswitch IMail 8.1 en later - Aanmaken CSR

Voor het aanvragen van een SSL certificaat is een Certificate Signing Request (CSR) nodig. Genereer de CSR samen met de Private Key op de webserver. Vul voor een wildcard certificaat als CN (Common Name) een * (asterisk) in in plaats van het subdomein, bijvoorbeeld *.sslcertificaten.nl (en geen www.sslcertificaten.nl).

Let op: Bij IMail is het noodzakelijk om een self-signed SSL certificaat te creeëren om een CSR te krijgen. Dit zelf-ondertekend certificaat dient tijdens de installatie van het certificaat te worden vervangen; zie daarvoor de betreffende handleiding onderaan deze pagina.

Aanmaken self-signed certificate

  1. Open de IMail SSL Configuration Utility via Start → Programs → IMail en klik op de Certificate Creation tab. In versie 8.2 of later kan de SSL Configuration Utility worden geopend vanuit het Tools menu in IMail Administrator.

  2. Klik op de Browse (...) knop naast het Output Location veld om de map te selecteren waarin het certificaat moet worden bewaard.
  3. Voer de vereiste organisatiegegevens in bij de Certificate Information velden.
  4. Klik op Create om de keys, het certificaat en de CSR te genereren.

Kopieer de volledige inhoud van de aangemaakte CSR, inclusief begin- en eindregels, om een certificaat te bestellen. 

Certificaat aanvragen

Gerelateerde artikelen

Ipswitch IMail (versie 8.1 en later) - Installatie certificaat

point up