Infinite InterChange - Aanmaken CSR

Voor het aanvragen van een SSL certificaat is een Certificate Signing Request (CSR) nodig. Genereer de CSR samen met de Private Key op de webserver. Vul voor een wildcard certificaat als CN (Common Name) een * (asterisk) in in plaats van het subdomein, bijvoorbeeld *.sslcertificaten.nl (en geen www.sslcertificaten.nl).

Indien u tijdens de installatie een server certificaat heeft gegenereerd, heeft u ook een Private Key en een CSR aangemaakt. Ga naar de Infinite InterChange of WebmailSSL subdirectory. Open uw CSR met een eenvoudige tekstverwerker (bijvoorbeeld Kladblok) en ga naar onze bestelpagina (zie onderaan).

Indien u geen server certificaat heeft aangemaakt tijdens installatie, gebruik de volgende procedure om een CSR te genereren:

  1. Vanuit het Configure menu, selecteer System Services. Het Configure System Services dialoogvenster wordt weergegeven.
  2. Vanuit de lijst met System Services, selecteer SSL en druk op de Configure knop. De SSL Module geeft een dialoogvenster weer.
  3. Druk op de OK knop. Er verschijnt een Server Information dialoogvenster.
  4. Voer in elk veld de vereiste server- en CSR informatie in voor uw Infinite InterChange of Webmail server.
  5. Druk op de Generate Server Certificate knop. De SSL Module genereert een Private Key, een zelfondertekend server certificaat en een CSR.
  6. Druk op de OK knop.
  7. Ga naar de Infinite InterChange of Webmail SSL subdirectory. Deze directory bevat uw Private Key en CSR; uw CSR heet server.csr.

Kopieer de volledige inhoud van de aangemaakte CSR, inclusief begin- en eindregels, om een certificaat te bestellen. 

Certificaat aanvragen

point up