Lotus Domino 8.x - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Bij het installeren is het belangrijk dat de certificaten in de juiste volgorde worden geïnstalleerd, waarbij men begint met het rootcertificaat van de CA, gevolgd door de intermediate certifica(a)t(en), en als laatste het domeincertificaat.

Om de certificaten te installeren:

  1. Klik in het hoofdmenu op Install Trusted Root Certificate into Key Ring.
  2. Kies de Key Ring waarvanuit de CSR is aangemaakt, en geef bij Certificate Label een herkenbare naam op voor het certificaat.
  3. Kies File en verwijs naar het toegemailde rootcertificaat.
  4. Klik op Merge Trusted Root Certificate into Key Ring.

Herhaal deze stappen voor het eerste intermediate certificaat (en daarna de tweede, indien aanwezig), en als laatste voor het domeincertificaat. Zodra ze allemaal zijn toegevoegd is het certificaat geïnstalleerd en kan het worden gebruikt.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

point up