IBM BladeCenter - Aanmaken CSR

Voor het aanvragen van een SSL certificaat is een Certificate Signing Request (CSR) nodig. Genereer de CSR samen met de Private Key op de webserver. Vul voor een wildcard certificaat als CN (Common Name) een * (asterisk) in in plaats van het subdomein, bijvoorbeeld *.sslcertificaten.nl (en geen www.sslcertificaten.nl).  1. Log in op de BladeCenter en klik op het navigatiekolom op MM ControlSecurity.
  2. Ga naar het gedeelte SSL Server Configuration for Web Server en ga na dat de SSL server gedeactiveerd is. (Zo niet, kies bij SSL Server de optie Disabled en klik op Save.)
  3. Ga naar het gedeelte SSL Server Certificate Management en kies Generate a New Key and a Certificate Signing Request.

    IBM BladeCenter - Aanmaken CSR


  4. Vul de gevraagde organisatiegegevens in. Met MM Host Name bedoelen ze de Common Name - geef hier de Management-Module Host Name op zoals dat in de browser staat vermeld.
  5. Klik op Generate CSR om de CSR aan te maken, en vervolgens op Download CSR om het bestand op te halen.

Kopieer de volledige inhoud van de aangemaakte CSR, inclusief begin- en eindregels, om een certificaat te bestellen. 

Certificaat aanvragen

point up