Hiawatha webserver - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Voor Hiawatha moeten de Private Key, het certificaat en eventuele root en intermediate certificaten in een enkel bestand geplaatst worden. Het is belangrijk om de bestanden in de juiste volgorde samen te voegen. Onderstaand voorbeeld toont de juiste opbouw:

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
[webserver private key]
-----END RSA PRIVATE KEY-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
[webserver certificate]
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
[ROOT certificaat]
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
[Intermediate CA certificaat]
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
[2e Intermediate certificaat (optioneel)]
-----END CERTIFICATE-----

Dit bestand is zelf te maken door de private key en het certificaat te combineren met cat:

cat privatekey.key certificaat.crt root.crt intermediate.crt intermediate2.crt >hiawatha.pem

Plaats dit bestand op een geschikte locatie op de webserver, bijvoorbeeld in de directory /etc/hiawatha/ssl of /usr/local/etc/hiawatha/ssl. Zorg dat dit bestand alleen leesbaar is voor de gebruiker root door middel van de opdracht chmod 400 hiawatha.pem.

De configuratie van Hiawatha is te vinden in hiawatha.conf, afhankelijk van het operating systeem bevindt deze zich in /etc/hiawatha, /usr/local/etc/hiawatha of in een zelf bepaalde directory. Maak hierin een nieuwe binding aan waar het certificaat aan wordt gekoppeld;

Binding {
Port = 443
SSLcertFile = /etc/hiawatha/ssl/hiawatha.pem
}

Sla de wijziging op en herstart Hiawatha om het certificaat te gebruiken.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

point up